mandag 7. oktober 2013

Åpent møte om bever og utstillingsåpning 1. oktober

Kveldens møte hadde temaet bever, og var et samarbeide mellom BioFoto Sørlandet, Agder Naturmuseum og Botaniske Hage, og Zoologisk Forening - Sørlandsavdelingen. I tillegg til fire ulike foredrag om bever, fikk de fremmøtte nyte gode saker fra museets kafé før det var tid for kåring av Månedens Foto og positiv, konstruktiv bildekritikk...

Tekst og foto: Øystein Birkenes


 
 
 
De 50 - 60 frammøtte ble ønsket velkommen av Øivinn som også ga en del praktiske opplysninger om kveldens program.

Første innslag på dette var et veldig artig innslag med «Beate Bever» (Beate Strøm Johansen fra BioFoto Sørlandet og museet). På en humoristisk måte ga hun oss mange faktaopplysninger om beveren. Med utkleding som bever gjorde hun, etter folks latter å dømme. en flott innsats. Hun var fullt og helt bever både i det hun sa og slik hun var kledd.
 
 
 
Beate Bever Foto: Øystein Birkenes

 
 
 
Nestemann ut var Arve Henriksen. Med hjelp av noe av filmingen sin fortalte han om hvordan man lettest kunne se tegn på bever, finne den og komme på nært hold av det sky dyret. Et flott foredrag der også en rekke andre av dyrets særegenheter ble delt. Han fortalte om arbeidet i sin «Beverdal» og hvordan mye av det var gjort mulig. Han berømmet Peter Valeur for mye av sin kunnskap om beveren. Siden den f.eks. har god hørsel har han lagd stier der han arbeider for å unngå unødig støy. God luktesans gjør også at han alltid passer på å gå mot vinden når han besøker dalen. Den blir derimot ikke skremt av lys- og blitzbruk. Den frykter heller ikke vading eller kano da den føler seg trygg i vannet, siden rovdyrene som utgjør noen fare bor på land. Vi fikk videre høre at den om sommeren spiser mange forskjellige grønne planter. Mens den i vinterhalvåret mest livnærer seg av tre og bark.

Dagfinn Vemmelvik viste deretter noen flotte bilder. Som han sa så hadde hensikten med turen vært noe annet, men beveren ville det annerledes. Som videre presisert så var de der på naturens premisser. De satt stille og observerte og fotograferte. Den kom til slutt på bare 2,5-3 meters hold. Og med 70-80 mm objektivet ble det mange fine nærbilder. «Den kom så nære at vi kunne kjenne ospeånden» var Dagfinns kommentar.

Magne Myhren fortalte og viste deretter hvordan man kan lysne et bilde i Lightroom. Siden beveren er mest skumrings- og nattaktiv kan det ofte bli dårlig fotolys. For å få rask nok lukkertid kan det derfor føre til høy ISO og dermed for mye «støy» i bildet. For å unngå dette er det mulig å behandle et litt for mørkt bilde i etterkant.
 
 
 
Magne Myhren gir tekniske tips til fotografering i "dårlig lys".
Foto: Øystein Birkenes

 
 
 
Dernest ble BFS’ beverutstilling offisielt åpnet med snorklipping av Beate. Den så ut til å bli veldig godt likt av de frammøtte.
 
 
 

Utstillingen åpnes med høytidlig snorklipping.
Foto: Øystein Birkenes
 
Utstillingen "B E V E R" studeres med iver.
Foto: Øystein Birkenes

 

At det etter hvert ble åpent i museets kafe var også populært. Mat, drikke og en prat samt litt bevegelse ble satt pris på.

Etter pausen var det tid for Månedens foto. Temaet var «bevegelse» og hadde 18 deltagere. De fleste utenom våre egne medlemmer hadde nok gått hjem etter pausen. De gikk dermed glipp av veldig mange flotte bilder. Siden tidsskjemaet tillot det ble det også tid for bildekritikk. Som vanlig avstedkom det mange fine kommentarer og en god dialog.

Under kan du også se et knippe fotografier fra klargjøringen av utstillingen, som skjedde 25. september:Beate vasker glass og rammer inn.
Foto: Øystein Birkenes

Dagfinn, Bjørn Vidar og Øivinn finner ut hvor bildene må henge, mens Laila og
Solfrid følger med.
Foto: Øystein Birkenes

Oppmåling
Foto: Øystein Birkenes

 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar