Utstillinger

- 2016 -

Del av BFS utstillingen.     Foto: Anne-Lise Stangenes
 
BioFoto Sørlandet deltok med mange flotte bilder på utstillingen på ski. Se link for koselige tilbakeblikk- 2015 -

- - - -


Biofoto Sørlandet  hadde utstilling under
Norsk NaturFotoFestival på Ski
20. - 22. mars 2015
i Rådhusgalleriet


Fra utstillingen i Rådhusgalleriet
Utstillingen besto av 26 fotografier ved 13 utstillere fra Aust-, og Vest-Agder;
hvorav 6 fotografier fra Lista ifm. landstreffet 5 - 7 juni som Biofoto Sørlandet arrangerer.
Foto: Anne-Lise Stangen

- - - -
- 2014 -Biofoto Sørlandet og kunstner Yvonne Ranestad
viste utstillingen
VANNETS REISE - FRA KILDEN TIL HAVET
Et tema - flere medier
03.09. - 16.11.


Agder Naturmuseum og Botaniske Hage
Gimleveien 23, Kristiansand

"Øye"
Foto: Solfrid Røinås


Onsdag 3. september åpnet utstillingen Vannets reise – fra kilden til havet. Biofoto Sørlandet hadde, sammen med kunstner Yvonne Ranestad, laget en lyrisk utstilling med foto og tekstilbilder. Agder naturmuseum og botaniske hage hadde, sammen med flere naturfaglige foreninger på Agder, supplert hovedutstillingen med små faktautstillinger om livet i og ved vann og vassdrag i Agder-fylkene.

Biofoto Sørlandet tok initiativet til utstillingen. De siste fire årene arbeidet de med prosjektet sammen med kunstneren Yvonne Ranestad. I naturmuseet kunne du se foto av vannets reise gjennom Agder-fylkene av 22 sørlandsfotografer og tekstilarbeider av Yvonne Ranestad. Disse er representert i boken med samme tittel, som også inneholder dikt av sistnevnte. Dessuten viste Arve Henriksen filmen Vannets reise med et stopp i Beverdalen, og Magne Myhren sto ansvarlig for naturlyd fra kilde til hav.

Museet presenterte glimt fra vannets reise fra fjellet til havet i form av bilder, tekst og levende materiale i beplantninger og akvarier i tillegg til plansjer og modeller av vann som nedbryter og fornyer.

Ornitologisk Forening viste resultat av fugletellinger, spesielt av fossekall, mens Zoologisk Forening presenterte beverundersøkelsene de siste 50 år.

Krypsivforskning ved Universitetet i Agder ble også presentert. Det samme gjaldt «Vannregion Agder», som informerte om den regionale Plan for vannforvaltning som var på høring høsten 2014.

Sammen med Den kulturelle skolesekken og kunstner Anna Berthelsen hadde museet et opplegg for skoleklasser om Den hemmelige dammen.

Utstillingen ble åpnet onsdag 3. september kl. 18.00 av museumsdirektør Sigmund Spjelkavik, og med foredrag v/Anne-Lise Stangenes og Yvonne Ranestad. Film; Arve Henriksen / naturlyd Magne Myhren.

Åpningstidene var: tirsdag til fredag kl. 10.00–15.00. Søndag kl. 12.00–16.00.
Utstillingen varte til og med 16. november.

- - - -

Biofoto Sørlandet hadde
naturfotoutstilling

28. mai - 15. oktober

I Japan Photos lokaler i Henrik Wergelandsgate 11,
Kristiansand

 18 fotografer stilte utFoto og lay-out: Anne-Lise Stangenes- - -

Biofoto Sørlandet hadde utstillingen
"B J Ø R N"
på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage,
Kristiansand
4. februar - 18. august

Utstillingen kan ses i museets åpningstid

Foto: Beate S. Johansen
- - -Biofoto Sørlandet hadde utstilling under Norsk Naturfotofestival på Ski
21. - 23. mars 2014

Dette var en smakebit på vår storutstilling som settes opp høsten 2014;
Vannets reise - fra kilden til havet

Utstillingen i Ski ble svært godt besøkt

Fra klargjøringen av utstillingen til Biofoto Sørlandet under Norsk Naturfotofestival
i Westgården (voksenopplæringen) i Ski sentrum.
Collage: Anne-Lise Stangenes


- - -


 - 2013 -

BioFoto Sørlandet hadde fotoutstillingen
B E V E R
på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage

fra 5. oktober til 17. november 2013.


- - -


BioFoto Sørlandet hadde utstillingen
MED NATUREN I FOKUS

 i Japan Photos lokaler i Henrik Wergelandsgate 11, Kristiansand
i perioden 25. mai til 19. oktober 2013.- - -


BioFoto Sørlandet hadde utstillingen
"K A K T U S"

BioFoto Sørlandet viste fotografier fra "Kaktushuset"
på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage
fra 14. mars - 25. september 2013


Foto: Øivinn Bruce- - -


 - 2011 / 2012 -


BioFoto Sørlandet
hadde vinterutstilling


Søndag 20. november 2011 - tirsdag 7. februar 2012


på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage

- - -

BioFoto Sørlandet hadde  
 20-dagers fotoutstilling på

Agder Naturmuseum og Botaniske Hage
Gimleveien 23, Gimle gård,
Kristiansand


22. mai - 12. juni


Foto: Anne-Lise Stangenes

KLIKK HER - klargjøring av utstillingen.

KLIKK HER for å se fra museets dag 29. mai


- - -- 2010 / 2011 -BioFoto Sørlandet hadde fotoutstilling på


Agder Naturmuseum og Botaniske Hage
Gimleveien 23, Gimle gård,
Kristiansand


November 2010 - April 2011