"Vannets reise"


 
 
Vannets reise - fra kilden til havet
av Biofoto Sørlandet og Yvonne Ranestad
 
TA EN TITT I BOKEN, OG KJØP BOKEN ONLINE - KLIKK NEDENFOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM PROSJEKTET 
Prosjektet "Vannets reise - fra kilden til havet" ble inngått som et samarbeidsprosjekt mellom kunstner Yvonne Ranestad og BioFoto Sørlandet i 2011. Sammen arbeidet vi for å fremme denne delen av naturen gjennom bruk av ulike, kunstneriske virkemidler innen bl.a. tekstil og fotografier. Prosjektet ble avsluttet ved nyttår 2014.

Arbeidet med prosjektet foregikk på Sørlandet, og favnet begge Agder-fylkene. Fotografier, naturlyd og film ble jobbet frem her, og viste vannets reise - fra kilden til havet fra innland til kyst.Leder for BioFoto Sørlandet; Anne-Lise, var kommunikasjonsleddet mellom kunstneren og lokallaget. Anne-Lise var også kontaktleddet fra BioFotos side, rettet mot pressen. Alle i BioFoto Sørlandet var ansvarlige for prosjektet.


Overordnet tittel:

Et emne - flere media
1. Fotografier - visuell kunst/billedspråk - medlemmer av BFS

2. Blandet media - tekstil, papir, maling, papirclip v/Yvonne Ranestad

3. Naturlyd - opptak fra naturen - v/Magne Myhren

4. Poesi - lyrikk v/Yvonne Ranestad

5. Film fra vannets reise i naturen - v/Arve Henriksen

Hovedemne:
"Vannets reise"
- Fra kilden til havet -

Underemner:
1. "Er vannet blått"?
2. "Regndråper"
3. "Foss"


Uten vann - intet liv

 

Mot Grønningen fyr
Foto: Beate S. JohansenGjennom prosjektperioden hadde vi flere prosjektturer der "Vannets reise"  var hovedtema. Yvonne ønsket å se noe om hvordan vi i BioFoto arbeidet frem våre fotografier, og samtidig ønsket hun å arbeide med sine uttrykk; tett sammen med oss. Derfor deltok også hun; bl.a. på en tur til Tromøya i Arendal, og i tillegg hadde vi prosjektturer til Hidra, Åseral, Kaldvell ved Lillesand m.fl.Yvonne Ranestad ved sitt arbeidsbord, godt i gang med et arbeid knyttet til "havet".
Foto: Tore MoyVidere hadde vi interne fotokonkurranser til gitte temaer som inngikk i prosjektet, for betalende medlemmer. Det ble også gjennomført mange samarbeidsmøter mellom Ranestad og styret, der informasjonen ble gitt videre til alle medlemmer av BioFoto Sørlandet.Ranestad med tre av sine arbeider ift. "Blåklokke/r med vanndråpe/r (fotokonkurranse 3 - se nedenfor)
Foto: Tore MoyAll nødvendig informasjon om prosjektarbeidet; frister for innsending av bilder, turer osv. ble gitt via e-post til alle betalende medlemmer. Det ble også gitt informasjon her på bloggen vår og på vår facebookside.


Yvonne, Olav og Terje fra prosjekttur til Tromøya 03. juni -12
Foto: Anne-Lise Stangenes
MER HER


En forutsetning for at vi skulle nå vårt endelige mål i 2014, var at alle interesserte, betalende medlemmer hadde med seg prosjektets hovedemne og undermner i bakhodet da vi var ute og arbeidet med kameraene våre.All kontakt ifm. prosjektet rettes til:

vannetsreise@gmail.com
"Vannets reise" - slik var fremdriftsplanen

Høsten 2011
-  to møter mellom styret og kunstneren
- prosjektet presentert for medlemmene under julemøtet av kunsteren og styret2012
- prosjektets egen side; "Vannets reise" er på plass i bloggen
- møter mellom styret og kunstneren
- fototur til Tromøya i juni
- fotokonkurranser
- fototur til Kaldvell i okt.2013
- møter mellom styret og kunstneren
- fototurer
- fotokonkurranser (se nedenfor)
- bokkomiteen arbeider frem prøveutkast
- bokkomiteen - styret og medlemmene skaffer annonsører og forhåndsselger boken
- utstillingslokale inkl. avtaler rundt utstilling jobbes frem av styret
- vi tilbyr deler av prosjektet som vårt bidrag under Norsk Naturfotofestival mars 20142014
- møter mellom styret, kunstneren og bokkomiteen
- informasjon til alle medlemmer via e-post, blogg, Facebook
- vise frem boken under medlemsvervekampanje januar, og informere om prosjektet
- bokutgivelse februar - egen bokkomite - leder Erik Kristensen
- artikkel i Naturfotografen nr. 1 inkl. fremdriftsfotografier og antatte fotografier i prosjektet
- presentere prosjektet under Norsk Naturfotofestival - mars - Ski - utstilling, foredrag, bok
- foredrag om prosjektets prosess for Lillesand Fotoklubb 7. mai
- foredrag om prosjektet for Torridal Historielag 15. oktober
- utstilling 3. september - 16. november - Agder Naturmuseum og Botaniske Hage
Gimleveien 23, Kristiansand
- avslutning av prosjektet 31. desember
  
  
  - - -Lenker

- Fakta om vann fra NRK
- 22. mars - Internasjonal dag for vann - FN

- Vannets reise - fra kilden til havet - artikkel i Naturfotografen nr. 1 - 2014
Vannets reise - fra kilden til havet under Norsk Naturfotofestival på Ski

- Utstillingsåpning 03. september 2014

- Foredrag i Torridal Historielag oktober 2014

- Nyhetsinnslag i Sørnytt november 2014

- Medieomtale i Torridalsposten nr. 6 - 2014