tirsdag 31. januar 2012

Samme sted - ulikt fokus

Foto: Britt B. Bollerud

Gi en fotograf et par kvadratmeter å jobbe med, og det er utrolig å se hva som kommer utav det. Også når to fotografer arbeider på de samme kvadratmeterne, kan resultatene bli svært ulike...


Foto: Britt B. Bollerud og Anne-Lise Stangenes
Tekst: A-L S

mandag 23. januar 2012

Vinter i Setesdalen
"Jeg er et nytt medlem i BioFoto Sørlandet, og ser dere har en fin hjemmeside. Vil gjerne spe på med noen bilder fra førjulstida i Setesdalen.

Foto og tekst copyright Kristian Linge Tønnessentirsdag 17. januar 2012

En stor naturdag
Jeg satte meg i bilen i dag og la veien vestover til Mandal. Fant fram til turområdet litt bortafor Sjøsanden. Har tenkt på det i mange år etter tips, og som du ser av bildene fikk jeg bilde av ei kvinand (tror jeg) i flukt over sjøen. Så gikk jeg for å leite etter rådyr - og jeg fant dem; hele 5 i tallet...

Foto og tekst: Terje Alveberg


torsdag 12. januar 2012

Roy Mangersnes til BioFoto Sørlandet


Tirsdag 7. februar kl. 18.30

Velkommen til bildeforedrag med Roy Mangersnes på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage!

Roy Mangersnes er profesjonell naturfotograf bosatt i Sandnes, der han driver selskapet WildPhoto. Roy, som regnes som en av de mest innflytelsesrike naturfotografene i Norge i dag, har blitt premiert i flere store, internasjonale konkurranser; bl.a. i BBC Wildlife Photographer of the Year. Arbeidsfeltet til Mangernes favner hele verden, og hans bilder publiseres i både tidsskrifter og bøker i inn- og utland. Han er også en habil foredragsholder i Norge, og har i tillegg holdt foredrag på flere internasjonale fotofestivaler.

Alle foto copyright Roy Mangersnesonsdag 4. januar 2012

Årsmøte i Biofoto Sørlandet


Tirsdag 3. Januar holdt lokallaget årsmøte for 2011. Et fyldig årsmøteprogram viser at vi er en aktiv klubb. Årsmøteprogrammet fylte første del av møtet. En av sakene som var oppe, var endringer i styret.


For at det skal bli en rullering av styreverv, har tre av styrets medlemmer satt sine plasser til disposisjon og tre nye styremedlemmer er valgt inn i styret. Ut går nestleder Laila H. Flatøy og styremedlemmene Finn Jørgensen og Magne Myhren. Inn kommer Tore Moy (Arendal), Britt B. Bollerud (Mandal) og Tom Lennart Larsen (Bjorbekk).  Hvilke roller de tre nye får i styret blir avgjort under konstituerende styremøte 16. januar. 


Vi vil ellers vise til årsmøtereferatet for detaljene fra denne delen, når dette foreligger.


Hyggelig pause-passiar                   Foto: Magne Myhren
Det ble bare kort tid til kaffepause, ettersom kveldens foreleser, Arve Henriksen fra Vennesla, hadde mye stoff å vise fram. Hans fokus for kvelden var ”Livet i beverdalen”. I områdene rundt Erkleiv, Vennesla, Birkeland har han i en årrekke fulgt flere beverfamilier og enkeltindivider og deres liv gjennom alle årstider. I tiden som var til rådighet rakk han å vise to av tre filmer om beverne. Kanskje det siden vil være mulig å se siste del, før det hele blir endelig presentert på en DVD?


Arve Henriksen                                   Foto: Magne Myhren
På en fengslende måte viste han hvordan disse urinnvånerne i Norge mestrer vårt tøffe klima – slik de har gjort det siden isen trakk seg tilbake.  At et slikt filmprosjekt krever tålmodighet og mange og vedvarende timer, dager, måneder og år ute i felten er en annen viktig side filmen viser. Dette er ikke lettkjøpte greier. Det kreves en dedikert naturelsker og fotograf for å få det til.

Hva slags gave gir man som takk for et sånt innslag? En kosebever, selvsagt!
Takk for visningen, Arve!


Dersom noen ønsker å gi tilbakemeldinger til Arve ifm. filmvisningen, finner du kontaktinformasjonen nederst på DENNE siden.

Referent og fotograf
Magne Myhren