Bli medlem

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG INNFotoglede
Foto: Anne-Lise Stangenes
HVA ER BIOFOTO SØRLANDET?
Vi er en lokal forening for natur-, og fotointeresserte i alle aldre i Aust-, og Vest-Agder, underlagt Biofoto Norge. Sammen søker vi opplevelser i  naturen sett både fysisk og gjennom kameraet. Vi gir hverandre av det vi kan innen foto gjennom tips og råd til hverandre under fototurene våre. En stor del av turene er også av det sosiale slaget; den gode opplevelsen sammen med andre med samme interesse, gode samtaler over bålet, kaffekoppen og bålmaten/nista. Vi ønsker å både bli bedre naturfotografer hver for oss, og sammen gjennom inkluderende deling. Våre fototurer går hovedsaklig til lokale nærområder i sørlandsfylkene. Bilene fylles opp av ivrige store og små, og sammen kjører vi ut til utvalgte steder. Det er oftest vi som selv er turledere som medlemmer av Biofoto Sørlandet.


Biofoto Sørlandet har medlemsmøte innendørs første tirsdag hver måned på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage i Kristiansand kl. 18.00 - ca. 21.00. Under medlemsmøtene har vi fotoforedrag av foredragsholdere fra egne rekker, og minst en gang pr. halvår inviterer vi inn en fotograf utenfra. Temaene varierer, men hovedtyngden er selvfølgelig naturfoto. Innholdet ellers kan være fjær og pels, botanikk, astro-fotografering, makro, landskap, reiser og opplevelser, teknikk osv. Vi har en fotokonkurranse til hvert medlemsmøte som vi kaller "Månedens foto" med egne regler. Konkurransen er for betalende medlemmer, og alle som er tilstede under medlemsmøtet er jury. Juryering foregår ved skriftlig, anonym avstemning, med opptelling av stemmer og kåring i etterkant. Etter avstemning gås bildene gjennom der alle som er tilstede gir kommentarer av det positive, konstruktive slaget.

KLIKK PROGRAM

Biofoto Sørlandet er med på arrangementet "Førjulstemning på museet" i november hvert år. Dette er et familiearrangement med flere tusen publikummere. Vi deltar på ulike måter, og har tidligere holdt både utstilling og fotokurs for barn og unge. De senere årene har vi hatt julekortfotografering i skoghytta, til stor glede for hele familien.

SE ARTIKKEL FRA 2014

Andre naturaktiviteter driver vi også med. Vi samarbeider nært med flere lokale foreninger som f.eks. Zoologisk forening, ornitologisk forening, botanisk forening, Friisøyas venner, m.fl., og har gjennom alle våre 5 år også hatt et nært og godt samarbeide med Agder Naturmuseum og Botaniske Hage i Kr.sand. Felles interesse for naturen innbyr til å dele den med hverandre. I tillegg samarbeider vi med lokale fotoklubber i begge fylker, og har egne avtaler med våre sponsorer; se dette. Vi har også gjennomført et svært givende samarbeid med kunstner, Yvonne Ranestad; "Vannets reise - fra kilden til havet" gjennom 4 år (avsluttet des. -14). Resultater var foredrag, utstilling og boksalg under Norsk Naturfotofestival på Ski mars -14, storutstilling høsten 2014, bokutgivelse og foredrag på oppdrag, samt diverse medieomtaler.

Alle interesserte kan delta på våre åpne arrangementer; turer, møter o.a. Vi har likevel egne aktiviteter forbeholdt medlemmer så som Månedens fotokonkurranse, 5-års jubileumsfeiring september 2015, enkelte medlemsmøter osv.

Juni 2015 arrangerte Biofoto Sørlandet landstreff for medlemmer av alle lokallag i Norge på Lista. Omlag 60 stk. deltok. Biofoto avholder landstreff en gang pr. år; oftest i mai/juni. Under landstreffet holdes årsmøtet (varer ca. 2 - 3 timer). Resten av landmøtehelgen brukes til fotografering og sosiale aktiviteter.

Fra landstreffet på Lista - juni-15
Foto: Anne-Lise Stangenes


Vår medlemsmasse er stadig økende, og nå fler og fler ungdommer finner veien til oss. Gjennom et samarbeide med Leiv Arne Åkset arrangeres egne aktiviteter for ungdom også, bl.a. gjennom Marnardal Friluftsfestival (juli), helgeopphold i fotoskjul til ungdomspris o.l.

KLIKK ARTIKKEL OM FOTOTUR IFM. FRILUFTSFESTIVALEN


Vårt program er variert og innholdsrikt. I tillegg til det planlagte tar vi "På sparket-turer" og deltar under arrangementer i regi av andre utøvere når det dukker opp noe interessant. Ta en titt på høsten/vinterens program og se om du finner noe som DU synes er interessant.


Naturfotografen nr. 2 - 2015
Forsidefoto: Kai Jensen


Alle medlemmer mottar medlemsbladet Naturfotografen 4 ganger pr. år; mars, juni, september, desember. Medlemsbladet har mye fotostoff; både svært gode fotografier, teknisk info, lokale turtips m.m., og kan ifølge mange medlemmer sammenlignes med flere av fotomagasinene du får kjøpt i butikkene.

VI ØNSKER DEG HJERTELIG VELKOMMEN SOM MEDLEM HOS OSS!HOVEDMEDLEM: Kr 600,-
PENSJONIST: Kr 400,-
STUDENTMEDLEM: Kr 400,-
FAMILIEMEDLEMSKAP: Kr 150,- (mottar ikke medlemsbladet)

For å bli medlem klikker du linken nedenfor, skriver inn din informasjon (husk også fødselsdag og mobilnr i firkantfeltet), og at du ønsker tilknytning til Sørlandet.

BLI MEDLEM HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar