lørdag 11. april 2015

Naturfotograf Ivar Bjørdalsbakke

Medlemsmøte 07.04.2015

Levende øyeblikk

Naturopplevelser, stillhet, det levende. Dette var nøkkelord i Ivar Bjørdalsbakke sitt foredrag på Biofoto Sørlandets aprilmøte. Med god flyt og et poetisk språk loset han de tilstedeværende gjennom sine opplevelser i naturen.
En skog i full blomst på museet hvor aprilmøtets foredrag ble holdt.Naturfotograf Ivar Bjørdalsbakke fra Trøndelag takket ja til å vise sine bilder og fortelle om sine tanker og opplevelser i naturen. For ham handler natur og foto mye om møter med stillheten og det levende.

Naturopplevelser, stillhet, det levende. Dette er nøkkelord i Ivar Bjørdalsbakke sitt foredrag på Biofoto Sørlandets aprilmøte. Med god flyt og et poetisk språk loset han de tilstedeværende gjennom sine opplevelser i naturen. Han talte om å lytte til stillheten og oppfordret til refleksjon og forståelse av naturen og oss selv. I møte med naturen konfronteres han hele tiden med det levende, med livskraften som stadig kommer til syne når frøet spirer, men også med motstykket døden i det visne. Han ser symbolikken i naturens fortelling, livskraft, styrke, stadig forandring og nedbrytning, som går igjen også i et menneskeliv. Som han sa, naturen forteller ærlig om livets gang, liv og død.

Avslutningsvis forklarte Ivar om teknikken rundt det å ta multieksponeringer, en teknikk som var ny for flere av medlemmene, og viste denne typen bilder. Denne teknikken brukte han, ikke for å dokumentere, men for å skape stemning i bildene. Vakre bilder og en noe filosofisk tilnærming til natur og foto inspirerte de tilstedeværende. Det kom sterkt frem under pausen der praten gikk fritt.

Etter pausen, da det ble gjennomgang og bildekritikk av månedens bilde, var Ivar til stede og deltok i bildekritikken, til glede og inspirasjon for mange. Tema for månedens bilde var Stillhet, et tema som ikke nødvendigvis er det enkleste å formidle gjennom et fotografi. Han ga flere råd om hvordan dette kunne gjøres.

En stor takk til Ivar Bjørdalsbakke for en inspirerende og interessant kveld!
  Anne-Lise møter kveldens foredragsholder i en krokusfylt museumspark.


 Ivar Bjørdalsbakke og hans oppmerksomme publikum. 


Fra bildevisningen ...


som ble belønnet med lokale gaver; boken "Vannets reise - fra kilden til havet" som Biofoto Sørlandet forfattet sammen med kunstner Yvonne Ranestad, og honning fra "Tre bier" og birøkter Kristin Uleberg.
 

Mye prat til kaffe og kake i pausen -


i en utstillingshall som ikke helt holdt vanlig standard,


men det så ikke ut til å hindre samtalene.


Kakene ble bare borte .....


mens praten gikk.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar