søndag 21. september 2014

Vannets reise - fra kilden til havet - Utstillingen er åpnet

Fra åpningen av "Vannets reise - fra kilden til havet"
Foto: Øystein Birkenes
 
Med åpningstale, foredrag og gaveoverrekkelser ble vår utstilling; Vannets reise - fra kilden til havet - på Agder Naturmuseum og Botaniske hage erklært åpnet onsdag 3. september. Selve åpningstalen ble holdt av museumsdirektør Sigmund Spjelkavik, etterfulgt av foredrag ved kunstner Yvonne Ranestad og leder for Biofoto Sørlandet - Anne-Lise Stangenes.

Foto: Øystein Birkenes og Anne-Lise Stangenes


Etter 4 års samarbeide mellom Ranestad og vår forening, var dagen endelig kommet, og spenningen var stor. Så langt vi kjenner til har et slikt prosjekt aldri tidligere blitt gjennomført i Norge for å fremme norsk natur; verken med så mange deltakere, så mange ulike medier, eller jobbet frem på akkurat denne måten.Sigmund Spjelkavik ønsker velkommen til utstillingsåpning
Foto: Øystein Birkenes

Foto: Øystein Birkenes
 
Spjelkavik innledet med å takke Biofoto Sørlandet for godt samarbeide, idet han vektla vårt initiativ til både prosjektet og til vårt mangeårige samarbeide med museet. Som han sa: "Ingen andre foreninger som bruker museet har så mange aktive deltakere på sine medlemsmøter som oss". Spjelkavik ga også informasjon om andre aktører som bidrar til å levendegjøre utstillingen; Ornitologisk forening, Zoologisk forening, Universitetet i Agder og "Vannregion Agder" ved Vest-Agder Fylkeskommune. I tillegg er også "Den kulturelle skolesekken" og kunstner Anna Berthelsen involvert sammen med museet. Deretter erklærte han utstillingen for åpnet.


I andre etasje ble publikum møtt av "rennende vann" gjennom naturlydopptak av Magne Myhren i foredragsrommet. Kunstner Yvonne Ranestad og leder; Anne-Lise Stangenes, holdt foredrag der de kort fortalte om veien frem til utstillingsåpningen, samtidig som de viste frem noen av utstillernes fotografiske bidrag. Det hele ble fulgt opp med poesi av Ranestad, og filmen "Vannets reise gjennom Beverdalen - vann i alle former" - av Arve Henriksen ute i utstillingslokalet.
Fra foredraget ved f.v. Yvonne Ranestad og leder for Biofoto Sørlandet; Anne-Lise Stangenes
Foto: Øystein Birkenes

Foto: Øystein Birkenes

 
Ranestad og Stangenes benyttet også anledningen til å takke museets Spjelkavik og Fiskvatn, for godt samarbeide gjennom årene; både gjennom dette prosjektet og for samarbeidet ellers. Begge mottok kunstferdige kort som også inkluderte poesi av kunstneren, og blomster fra Biofoto Sørlandet.

Spjelkavik takkes av Ranestad for godt samarbeide rundt utstillingen, med sine kort som også inkluderer poesi
Foto: Øystein Birkenes

Blomsteroverrekkelse til Fiskvatn og Spjelkavik
Foto: Øystein Birkenes


Biofoto Sørlandet ønsket også å takke Yvonne for vårt lange, gode, inspirerende og givende arbeid gjennom 4 år. Smilende og fornøyd mottok hun et gavekort fra oss til Galleri BI-Z - der hun har rammet inn alle sine arbeider som er med i Vannets reise - fra kilden til havet.

HER kan du lese mer om selve prosessenTusen takk, Yvonne, for givende samarbeide gjennom 4 år - på vegne av alle i Biofoto Sørlandet
Foto: Øystein BirkenesFoto: Anne-Lise Stangenes 


Som seg hør og bør - forfriskningene besto selvfølgelig av vann på Kristiansandsflasker og gullfisk.


Utstillingen kan ses:

Agder Naturmuseum og Botaniske Hage
Gimleveien 23, Kristiansand

                                     Åpningstider

                                     Tirsdag - fredagkl 10.00 - 15.00
                                     Søndagkl 12.00 - 16.00
                                     Lørdag og mandagStengt
Flere stemningsbilder fra åpningen:

Foto: Anne-Lise Stangenes

Foto: Anne-Lise Stangenes

Foto: Øystein Birkenes

Foto: Øystein Birkenes

Utstillingen er åpen t.o.m. 16. november i museets åpningstid
Foto: Øystein Birkenes

  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar