tirsdag 12. juli 2016

Hvor finner vi vipene?

Hvor finner vi vipene ?

 
Foto Odd Kindberg
 
 

Har fått denne mailen fra Asbjørn Lie fra Agder Naturmuseum, Ta deg tid til å lese, gi dem tips og tilbakemelding så de kan gjøre en best mulig jobb. Jeg tenker en god del av våre medlemmer har noe de kan bidra med her.

 

 
Vipa er en sterkt truet fugleart, den har vanskelig for å få fram unger i det moderne kulturlandskapet. Det er likevel lyspunkter, noe denne historien handler om. På Åros i Søgne har Odd Kindberg i fire år hatt et fint samarbeid med de lokale gårdbrukerne, hjulpet vipene slik at hele 12 unger har kommet på vingene i år. Ellers i bygda har det ikke gått så bra, på Tangvall hvor vipa tidligere var tallrik ser det ikke ut til ha kommet fram en eneste unge i år.
 
Foto: Odd Kindberg
 
 
Det har blitt satt i gang et tilsvarende samarbeid mellom ornitologer og gårdbrukere i Kristiansand. Men her ser det ikke ut til å ha kommet fram mer enn to unger (i hele kommunen)!
 
Dette er litt av bakgrunnen for at Agder naturmuseum i samarbeid med lokale ornitologer (NOF) har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Vest-Agder til å sette i gang og følge opp tilsvarende aktiviteter i Søgne, Songdalen, Kristiansand og Vennesla kommuner.
 
Foto: Odd Kindberg
 
 
For å få dette til trenger vi å vite hvor vipa hekker så vi er godt forberedt til innsats til våren. Vi oppfordrer derfor alle i Biofoto Sørlandet om å rapportere inn både nye og gamle observasjoner av vipe, og da spesielt hekkeplasser og observasjoner av reir og unger. Gi beskjed direkte til meg på asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no, send sms eller ring 97064081. Du kan selvfølgelig også legge observasjonene dine direkte inn i Artsdatabankens artsobservasjoner! Du må gjerne også rapportere fra andre deler av Sørlandet!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar