mandag 3. september 2012

Vedtekter for BioFoto Sørlandet

Under årsmøtet 2012 fikk styret fullmakt til å utarbeide egne, lokale vedtekter; gjeldende for BioFoto Sørlandet. Våre vedtekter er selvfølgelig tuftet på vedtektene som gjelder for hele BioFoto Norge, med egne lokale bestemmelser i tillegg.

Vedtektene finner du HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar