torsdag 5. september 2013

Biofoto tur til Timenes 8.september

Søndag 8. september kl 11:00 

går vi fra "kjettingen" og inn i Kristiansands nyeste naturreservat. Her er det alt i fra myrområder, ferskvann, strandlinje, granplantefelt, furuskog, varmekjær løvskog, gamle trær i mange varianter, gravhauger, gamle steingjerder, og andre kulturmerker fra steinalder og fremover. Det er registrert 1200 forskjellige sommerfulger.  Det er og bever, grevling, rev, rådyr og elg i området. Ta med mat, drikke og noe å sitte på. vi blir her så lange dere har lyst!

Naturreservatet strekker seg fra Nedre Timenes og opp langs Sørlandssenteret til forbi Nygård. det er markert med grønn grense på kartet nedenfor.

Grense Naturreservat på Timenes

Veibeskrivelse

Hvis du kommer fra vestfra skal du kjøre gjennom Kristiansand, over Varoddbroa og forbi Hånes. Når du får jorder på begge sider må du være klar til å ta av E18 mot Kjevik flyplass. I den første rundkjøringa du kommer til skal du rett fram. Etter det skal du andre veien til høyre og parkere når du kommer til en stor grusplass. 
Kommer du østfra skal du passere dyreparken og så ta av E18 mot Kjevik flyplass. Deretter skal du til vestre i den første og andre rundkjøringen. Etter det skal du andre veien til høyre og parkere når du kommer til en stor grusplass.
Her er et kart som viser rundkjøringene og hvor du kan parkere.
Kart parkeringHer er noen bilder som er tatt i naturreservatet, håper de gir deg lyst til å være med!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar