søndag 8. mars 2015

Fra Arktis til Antarktis. Medlemsmøte 03.03.2015

 
Med stor entusiasme ble medlemmene i Biofoto Sørlandet tatt med på en fotoreise fra Arktis til Antarktis. Fotografier fra flere reiser til Svalbard og en til Antarktis med tilhørende engasjement for dyreliv og miljø ble videreformidlet til biofotingene som møtte tallrike frem. Det var 60 stk. tilstede.Dag viser bilder og forteller.Tekst og bilder: Anne Lund Sjøstrand

Dag Ø. Wennesland sitt engasjement inkluderer alt dyre- og fugleliv på stedene han har besøkt. Han fortalte levende fra sine møter med de forskjellige dyre- og fulgearter, både i selve Longyearbyen og ute i isødet der isbjørn, hvalross, pingviner og tigersel regjerer. Og han viste bilder av møte mellom dyr og mennesker i utenkelige og allikevel fortrolige situasjoner. Innimellom visning av alle bildene ga han tekniske fototips, anbefaling mht trygg atferd for både dyr og mennesker og bevaring av naturen der man ferdes.

Bildegalleriet til Dag var variert med mye is og isformasjoner. "Is gir fred i sjelen," sa han. Is er da også hjemmemiljøet til de fuglene og dyrene han viste frem. Flere dyrearter, som pingvinene, var nyskjerrige og vennlige i sitt møte med mennesker, hvalrossen poserte villig, mens andre var direkte farlige, som en sulten isbjørn.

Avslutningsvis viste han bilder fra Rwanda av utrydningstruede gorillaer og de ikke-utrydingstruede Golden monkeys. Hans fokus var det samme - bevaring av natur og miljø.

Ole Jørgen Liodden og Wildphoto var turarrangør for alle turene Dag har deltatt på.
Dag forbereder fremvisning mens biofotinger prater i utstillingshallen.
 


En interessert forsamling tilhørere.
Pause. Uten mat og drikke ........Pausen benyttes til samtaler i større ...og mindre grupper.På et naturmuseum hører dyreriket med,  her fugler fra utstillingen "Fugletrekkets gåter".

 
 
 
 
Teknisk kvarter

Jarl Slettene hadde teknisk kvarter om hvordan en kan endre filstørrelser i Light-Room tilpasset Biofotos prosjektor. Lengste side i bredden (landskapsformat) vil i fremtiden være 1400 pixler, og lengste side i høyden (portrettformat) vil være 1050 pixler. På bildet nedenfor ses Jarl i god dialog med sine tilhørere.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar