mandag 2. november 2015

Turtips: Søm-Ruakerkilen og Hasseltangen


"Bøkeskogen"
Foto: Jørn Johnsrud

 
Arild Pfaff fra Statens naturoppsyn fortalte
ivrig og engasjert om området han viste oss.
Foto: Anne-Lise Stangenes
 
17 oktober, i et strålende flott høstvær, deltok 15 stk  på BioFoto - tur.  Stedet var Hasseltangen / Søm -Ruakerkilen i Grimstad kommune. Dette området besøkte vi også i fjor omtrent på samme tida. Da med et helt annet vær - vått og mørkt.

Denne gangen hadde vi fått Arild Pfaff fra Statens naturoppsyn til å guide oss. Han var dyktig og engasjert, og i tillegg lommekjent. Han tok oss med på en rundtur i variert terreng, med tette stopp for info. 

Tekst: Tone Heggelund
Foto: Annette W. Høyland, Tore Moy, Terje Alveberg, Tom L. Larsen, Jørn Johnsrud, Lisbeth Sætra, Caroline F. Strømland, Anne-Lise Stangenes
Turområdet - skissert av Annette W. Høyland - guide Arild Pfaff
 


Hasseltangen er i dag et landskapsvernområde, og Søm - Ruakerkilen et naturreservat.  I løpet av 2016 vil området bli en del av Raet nasjonalpark, sammen med andre kystområder i Arendal, Tvedestrand og Grimstad kommuner. Felles for områdene er at de ligger på Ra-morenen, den store endemorenen etter siste istid.  Geologi og klima gjør at her er et rikt naturmangfold, både på land og under vann. I tillegg har landskapet et særpreg, og stor verdi som friluftslivsområde. Arbeidet med nasjonalparken ligger nå hos Fylkesmannen, og vi fikk høre litt om planer m.m. Vi fikk også en god innføring i de ulike typene områdevern, hvor «landskapsvernområde» er det minst strenge, og «naturreservat» den strengeste verneformen.

Foto: Annette W. Høyland

Foto: Annette W. Høyland

"Statens Naturoppsyn"
Foto: Terje Alveberg
"Til det høyeste punktet"
Foto: Tom L. Larsen

"På vei opp til det høyeste punktet"
Foto: Tom L. Larsen
 
Foto: Annette W. Høyland

Foto: Tore Moy

Foto: Anne-Lise Stangenes

Foto: Anne-Lise Stangenes

Foto: Annette W. Høyland

Foto: Annette W. Høyland 
Rundt Ruakerkilen og i Bøkeskogen er det gjort mye for å verne naturmangfoldet. Det er drevet tynningshogst, for å bevare skog og flora som naturlig hører til der. Dette innebærer bl.a. å fjerne svartelista planter, bl.a. Sitkagran. Langs strandenga ved Ruakerkilen drives slått for å hindre gjengroing. Det går også husdyr på beite her, slik at det skal bli lettere for bittesmå planter å overleve. Her finnes flere planter som står på Norsk Rødliste. I området finnes også rødlista sopp og billearter. Bøkeskogen er den nest største i Norge. Den, og de andre lauvskogene i området, er en del av edellauvskogsbeltet som finnes spredt på Sørlandet. Her finnes mange trær som ikke er vanlig ellers i landet. Edellauvskog gir en rik og annerledes flora og fauna. Fuglelivet her er kjent, og brakkvannet i Ruakerkilen er viktig i så måte. Kanaler er åpnet, slik at tilførsel av saltvann og gjennomstrømming er mulig. I området er det tilrettelagt for friluftsliv, med stier og rasteplasser, samt info-tavler. Det er ryddet opp i forsøpling og det tas vare på kulturminner – som f.eks gravrøysa vi ble vist (fra bronsealderen).
 
Arild Pfaff på gravhaugen
Foto: Anne-Lise Stangenes

Vi får mye interessant informasjon om gravhaugene i området
Foto: Anne-Lise Stangenes

"Gravhaugen"
Foto: Tom L. Larsen
 
Foto: Annette W. Høyland
 
Dette og annet fikk vi vite underveis i løypa. Det var en lydhør forsamling, som gjerne ville vite mer om et område som er mye brukt både til friluftsliv og fotografering.  Selv om vi egentlig tenkte at fotograferingen skulle vente til etter runden – ble det tatt noen bilder underveis. Når Storspova «stilte seg opp» på en knatte, ble mange plutselig veldig ivrige. Den blå krabba i kanalen «Rotterdam» ble og et populært motiv. Inne i Bøkeskogen, med flott lys og skygge, var det også umulig å vente med fotografering. Etter rundt 3 timer på tur i naturskjønt terreng, var runden gjennomført - alle noe klokere, og alle veldig klar for rast og mat.


Storspova "poserer" til høyre, og biofotingene "hiver seg ivrig over motivet".
Foto: Annette W. Høyland

"Spova"
Foto: Terje Alveberg


"Skjærpipelerke"
Foto: Tom L. Larsen
På blåkrabbe-fotojakt i Rotterdam
Foto: Anne-Lise Stangenes


Foto: Caroline F. Strømland

Foto: Lisbeth Sætra

Foto: Tore Moy
"Jeg synes det var en spennende tur med guide i et unikt område av Norge. Arild Pfaff ga oss et godt innblikk i områdets særegenhet både med tanke på flora og fauna, og Statens naturoppsyn sitt arbeid for å ivareta, drifte og forvalte slike verneområder. I tillegg var det interessant å høre om sporene etter istiden og hvordan dette kunne spores gjennom landet vårt. Denne turen ga meg innblikk i et turområde her på sørlandet som vil være spennende å besøke ved senere anledninger. Jeg håper på flere slike turer i fremtiden :) ".
~ Caroline F. Strømland ~


Foto: Caroline F. Strømland

Foto: Caroline F. Strømland

Foto: Caroline F. Strømland

Foto: Caroline F. Strømland

Foto: Caroline F. Strømland

Foto: Caroline F. Strømland

Foto: Caroline F. Strømland
"Det var rene sommerdagen midt i oktober. Bare fargene, lydene og luktene avslørte en annen årstid. Etter timene sammen med Arild, da vi alle lærte mye nytt om området, skrek sulten i tarmene på de fleste, og vi fant et godt egnet og fint opparbeidet sted for bål og grilling ved Kvennebekken. Kaffen smakte nydelig, og muffinser og marshmallows gikk ned på høykant. Vi ble sittende lenge og bare nyte tilværelsen i hverandres selskap. "Det sosiale er det aller viktigste med slike turer", mente Tore, mens Ole Brumm svarte: "Jatakk, begge deler. Etter godt og vel halvannen time rundt bålet gikk en del av oss tilbake til bøkeskogen for mer fotografering. Først med sola tok vi kvelden etter en herlig dag".
~ Anne-Lise Stangenes ~


Foto: Anne-Lise Stangenes

Foto: Tore Moy

Foto: Tore Moy

Foto: Tore Moy
Flere bilder fra området:


Foto: Lisbeth Sætra

Foto: Lisbeth Sætra

Foto: Lisbeth Sætra

Foto: Lisbeth Sætra

Foto: Lisbeth Sætra

Foto: Lisbeth Sætra

Foto: Lisbeth Sætra
Foto: Annette W. Høyland


"Er det ikke lys, tilfører vi lys"
Foto: Anne-Lise Stangenes


"Lys og varme"
Foto: Anne-Lise StangenesFoto: Anne-Lise Stangenes

 
Foto: Anne-Lise Stangenes

 
Foto: Anne-Lise Stangenes

 
Foto: Anne-Lise Stangenes


Foto: Anne-Lise Stangenes
"Solas vei gjennom løvkronene"
Foto: Terje Alveberg

"Edderkoppens fangst"
Foto: Terje Alveberg

"Blader om kvelden"
Foto: Terje Alveberg

"Tresopp"
Foto: Terje Alveberg

"Så er dagen over"
Foto: Terje Alveberg


"Takk for turen"
Foto: Lisbeth Sætra

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar