onsdag 15. februar 2017

Har du sett Vipa?

Hei biofotinger, kjenner du til plasser hvor det holder til vipe? 

Våren er i anmarsj og snart dukker nok de første vipene opp i kulturlandskapet. Det er oftest lett å høre og få øye på. Men det blir stadig et sjeldnere syn. Vipa er nå kommet på lista over sjeldne- og truete arter og er vurdert som sterkt truet. Det er bakgrunnen for at Agder naturmuseum i samarbeid med lokale ornitologer har satt i gang et prosjekt for å forsøke å få flere unger på vingene i år. Det er hovedmålet med prosjektet. For å få det til må vi vipe hvor vipene hekker. Prosjektet omfatter kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. 


Foto: Odd Kondberg, Vipe med nyklekt kylling på Årosjordet i Søgne.På Årosjordet har Odd Kindberg i flere år tatt kontakt med de som driver jorda, merket reirene slik at gårdbrukeren unngår å ødelegge egg og unger. Dette med godt resultat, hele 12 unger kom på vingene her i fjor.

Vi trenger din hjelp, så dersom du oppdager viper, spesielt hvis det er mistanke om en hekkeplass så vil vi gjerne ha beskjed om dette. Dersom du bruker Artsobservasjon kan du selvfølge enkelt legge inn observasjonene dine der. Vi kommer til å reise rundt å kartlegg i vår, men området er stort så det er fint med alle de meldingene vi kan få.
Ta kontakt med meg enten på e-post: asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no eller send en melding til 97064081. Du kan også gjerne ringe men SMS eller e-post er veld det beste.

På forhånd takk, da har du gjort et bidrag til ta vare på vipa.

Vennlig hilsen Asbjørn Lie

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar