onsdag 24. mai 2017

«Mangroveskogen» på Flørenes

«Mangroveskogen» på Flørenes

Jeg går som regel langs en av de mange stiene som går på kryss og tvers her ute på Flørenes. Følger man en av disse stiene vil man på et tidspunkt stege over en liten bekk. Det er en uanselig bekk, og går man fort vil man kanskje ikke registrere at det er en bekk der en gang.
Denne lille strømmen av vann renner slakt nedover i noe jeg vil kalle en V-dal, og på en av turene mine stoppet jeg opp ved denne lille bekken og bestemte meg for å se hva det førte til hvis jeg fulgte vannet et stykke.

Etter et kort stykke langs skogen tetnet det til litt med trær og busker, og jeg må bøye meg litt hit og dit og fote meg litt forsiktig for å komme gjennom. Da jeg så hevet blikket ble jeg litt overrasket – et lite område med grantrær stående i vann, en liten lokal «mangroveskog»


Kai-Erik Uleberg

Det kommer nok inn vann fra flere steder rundt, og så renner det bare en liten bekk ut av området igjen. Jeg har vært her en del turer i ettertid, og jeg har ennå ikke sett at dette området har vært tørt. Jeg tenker dette fungerer som et vannhull for en del dyr som er i skogen her ute.
Lyset kan være spennende her ute. Man får litt ulike speilinger og farger i vannet, og varierende lys på mosen som finnes rundt og på trærne. Det er også interessant å ta bilder helt i vannflaten.

Foto: kai-Erik Uleberg

foto: Kai-Erik Uleberg

Hvis man går opp på kollen oppe til høyre i bilde 1 får man plutselig et helt annet perspektiv også, og det kan igjen gi litt og jobbe med fotomessig. Det siste bildet er en dobbelteksponering.

Foto: Kai-Erik Uleberg
 Det er ingen enkel plass for landskapsbilder, men jeg må stadig ut og gjøre nye forsøk…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar