søndag 25. januar 2015

Årsmøtet 06.01.2015
Fra årsmøtet i BFS 2015
Foto: Øystein Birkenes


Denne måneden var det årsmøte i Biofoto Sørlandet. Foruten Månedens Foto var årsmøtesaker og valg av nytt styre det som sto på programmet. 28 personer  var stemmeberettigede under årsmøtet. Totalt ble vi 31 personer etterhvert.


Tekst og foto: Øystein Birkenes

Anne-Lise Stangenes (ordstyrer) og Harald O. Steen (referent)
Foto: Øystein Birkenes
Siden årsmøtet stort sett «forløp etter papirene» vi hadde fått i forkant, ble denne første delen av kvelden for det meste en gjennomgang av disse. Anne-Lise ble valgt som ordstyrer (og dermed oppleser) av sakspapirene, mens Harald Odd Steen ble kveldens referent. Samtidig med at alt ble lagt fram muntlig bladde også Erik Kristensen gjennom dokumentene på «kanonen». Som klubbens kasserer var det også han som la fram regnskapet med revisor Bjørn Vidar Olssons kommentarer.
Først under behandlingen av de to innkomne forslagene ble det en god samtale/diskusjon. Svein Hilles forslag angikk dugnadsarbeid, der det underveis ble uttrykt enighet med styrets tolking av dette; at det er ønskelig med større deltagelse fra medlemmene i mange sammenhenger, men at det p.g.a. det store ekstraarbeidet med kontroll av evt. pålegg om deltakelse i to dugnader pr. medlem pr. år, vil være vanskelig å gjennomføre. Konklusjonen ble derfor at disse tankene er viktige, men at det heller bør en holdningsendring til. Et nesten enstemmig flertall for styrets forslag skulle understreke dette.


Utvalget som har jobbet med reglene til Månedens Foto la fram sitt forslag til nye regler for Månedens foto. Dette ble drøftet, og igjen var konklusjonen at dagens regler er lettere å gjennomføre framfor mye av det utvalget bragte opp. Men også disse førte til en god og nyttig samtale omkring emnet og de syn medlemmene har på dette. Se gjeldende regler for Månedens foto - etter årsmøtets avgjørelse.


Anne Lund Sjøstrand fra valgkomiteen la fram dennes forslag, og vårt nye styre ble uten motforslag valgt inn ved akklamasjon. Anne-Lise Stangenes ble gjenvalgt som leder for 1 år, Anne Lund Sjøstrand som sekretær i 2 år, mens kasserer Erik Kristensen ikke var på valg. Annette Wimme Høyland, Ulf Rønholt Nilsen og Geir S. Kjellevand ble alle valgt inn som styremedlemmer i 2 år. Når styret etter hvert skal konstituere seg, vil en av disse bli klubbens nestleder. Videre så tok Bjørn Vidar Olsson gjenvalg som revisor, mens Eirik Andersen og Harald Odd Steen takket ja til å sitte i den neste valgkomiteen.


De som går ut av styret ble takket for sin innsats, og Arne Kvåle og Brit Indahl Lande for at de etter flere medlemsmøter har telt opp resultatene etter avstemminga i Månedens Foto. Tore Moy ble takket for sin kakebakst til samtlige møter.

Referat fra årsmøtet sendes ut til alle medlemmer via e-post.

Fra pausen - januar -15
Foto: Øystein Birkenes
 
Pausekos
Foto: Øystein Birkenes


 

Etter den koselige kaffe- og kakepausen var tida kommet til Månedens Foto. 28 bilder var sendt inn til konkurransen som denne gangen hadde temaet «Monokrom; sort/hvitt». Etter avstemmingen ble det også tid til bildekritikk av de mange flotte bidragene.

Alle deltakende bilder, inkl. "4 på topp" finnes HER

 

2 kommentarer:

 1. Var årsmøtet 6. januar 2015? Fint om datoen kan legges ut på bloggen. årsmøtedato er heller ikke lagt inn i programmet for 2015. Hvorfor ligger ikke alle møter inne på programmet her på bloggen?

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja, årsmøtet var 6.januar 2015, og dette er nå lagt inn. Beklager at det manglet i reportasjen fra årsmøtet.

   Datoen ligger ikke inne i programmet for 2015 fordi den enkelte hendelse fjernes etterhvert som datoen er forbi. Dette for enklere oversikt over det som nærmer seg. Synes du hele programmet for halvåret bør ligge ute helt til halvåret er ferdig? :-) Send det inn som et forslag til styret, så behandler vi saken der. :-)

   Slett