søndag 10. april 2011

Invitasjon til medlemmene!


BioFoto Sørlandet skal igjen ha fotoutstilling på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage i Kristiansand, 22. mai - 12. juni. Utstillingen blir å finne i 2. etg. på museet, og vil bestå av naturfotografier fra årstidene sommer og høst. Alle medlemmer av BioFoto Sørlandet inviteres til å stille ut 1 - 2 fotografier hver...

Ennå ikke medlem? KLIKK HER
Ny fotoutstilling
ved
BioFoto Sørlandet


Ta ned nåværende utstilling
Fotoutstillingen som lokallaget nå har på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage i Kristiansand, tas ned tirsdag 19. april kl. 13.00 – 14.00 av Dagfinn og Anne-Lise. Du som har utstilte fotografier henstilles om å komme for å hente ditt/dine fotografier i gitte tidsrom, eller at du får noen andre til å hente dem.

NB! Dagfinn kan evt. lagre noen bilder frem til du kan hente det/dem på medlemsmøtet 3. mai, men da må du avtale detsærskilt med ham; e-post HER 
Invitasjon til å stille ut dine fotografier 22. mai – 12. juni
I forbindelse med arrangementet; ”museets dag søndag 29. mai”, skal BioFoto Sørlandet sette opp ny utstilling på museet. Lokallaget stiller ut naturfotografier i utstillingslokalet i 2. etg. Alle medlemmer inviteres til å delta med inntil to naturfotografier hver.Fotografiet/ene

Tema: Sommer / høst
Antall: 1 – 2 stk. – prioritert med nr. 1 og nr. 2.
Størrelse: Maks. 30 x 40 cm + passepartout og sort ramme (m/oppheng)
Merking: Fullt navn og tlf. nr. på baksiden av rammenTidsfrister

Tirsdag 3. mai: - Siste frist for bindende e-post om deltakelse / antall fotografier opplyses 
                               til Magne; e-post HER


                              -Gi beskjed om tidsrom for når og om du evt. kan være tilstede på 
                                museet; under museets dag, søndag 29. mai (se under).


Tirsdag 3. mai: Ferdig innrammede og merkede fotografi/er kan 
                             leveres under medlemsmøtet  kl. 19.00 – 21.30. 


Søndag 22. mai: - Kl. 12.00 – 13.30: Ferdig innrammede og merkede fotografi/er leveres
                                                                   på museet for oppheng. Kjøp gjerne en
                                                                   kaffekopp, slå av en prat, og hjelp til.                               
                                                                   -Kl. 12.00 – 16.00 – utstillingen klargjøres på museet
                                                                   av Magne, Laila, Dagfinn, Anne-Lise, og alle gode
                                                                   hjelpere.


Søndag 29. mai: Museets dag kl. 12.00 – 16.00.
                               Styret oppfordrer utstillere og medlemmer om å komme innom for å slå av en
                               prat; og for å synliggjøre BioFoto Sørlandet under arrangementet.


Søndag 12. juni: Utstillingen tas ned kl. 12.00 – 14.00, av Laila, Anne-Lise og Magne
                                Utstillerne bes hente sine fotografier i tidsrommet, eller få andre til 
                                å hente dem.
                         
                                Hverken styrets representanter eller museet har lagringsplass til dem.
Hilsen for styret i BioFoto Sørlandet,
Anne-Lise og Magne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar