tirsdag 21. januar 2014

Årsmøte og Medlemsmøte 7. januar-14


Denne månedens møte i BioFoto besto i første rekke av årsmøte. Etter velkomsthilsen med informasjon om kveldens program var dette første post. Men både foreleser og månedens foto var også med på lista, og kritikk av bildene viste det seg også å bli tid til.

 Årsmøtet forløp greit og effektivt, med raskt valg samt forståelsesfulle kommentarer til de innkomne forslag det ble stemt over. Anne-Lise Stangenes og Øivinn Bruce ble som foreslått av styret valgt til hhv. ordstyrer og referent. De sto for vekselvis å lese årsmeldinga i sin helhet, mens Lars Ole Røed samtidig «scrollet» gjennom den på «kanonen» så alle kunne følge med. To personer til tellekorps og to til å underskrive protokollen ble også, som reglene sier, valgt ut.

Regnskapet ble gjennomgått og lest av kasserer Dagfinn Vemmelvik og revisjonsberetningen av
vår oppnevnte revisor Bjørn Vidar Olsson. Begge deler uten særlige kommentarer.

Av innkomne saker ble først styrets forslag til endring av siste del av vedtekt nr. 17 – oppløsning - vedtatt. Den nye ordlyden er at «Lokallagets verdier tilfaller hovedforeningen ved oppløsning.» Dette var som det sto i begrunnelsen, en endring som «måtte» gjøres i forbindelse med bankens pålegg om registrering i Brønnøysundregisteret. Uten kommentarer ble derfor dette raskt vedtatt ved akklamasjon.
 
Det neste forslaget gikk på godtgjørelse til noen styreverv. Det var mange som kommenterte saken, men den ble vedtatt. Og det ble også sagt klart fra om at reelle utgifter bør og skal dekkes. At de ikke skal inngå som en ren «dugnad» fra enkelte.
 
Deretter var det forslag om utvidelse av tida på medlemsmøtene. Ønsket fra mange var å få dette til for å ha bedre tid til en «kaffeprat» og bl.a. månedens foto med kritikk. Reisevei og tidspunkt for låsing på museet er ankepunktene. Etter flere kommentarer ble det vedtatt at møtene skal være fra kl. 18.00 – ca. 21.00.
 
Valg av nytt styre sto så for tur. Valgkomiteen har bestått av Terje Alveberg og Magne Myhren, og de fikk noe hjelp av Arne Kvåle. Siden Magne var forhindret fra å møte var det  Terje som sto for denne biten. Av de som har vært i styret gikk Dagfinn Vemmelvik ut, mens Anne-Lise Stangenes takket ja til en ny periode som styreleder. Erik Kristensen ble valgt inn som nytt styremedlem. Konstituering av styret, hvem som blir ny sekretær og kasserer vil bli bestemt under konstituerende styremøte. Bjørn Vidar Olsson gjenvalgt som revisor, mens Anne Lund Sjøstrand og Geir Kjellevand ble valgt til valgkomite 2014/15.


Årsmøtet ble hevet og en lang «kaffeprat» sto for døra, men først fikk Dagfinn overrakt en håndlaget kniv som takk for sin mangeårige jobb for foreninga. En fin og personlig gave som forhåpentlig kommer til god nytte.
Etter pausen startet Anne-Lise med å takke for tilliten for en ny valgperiode. Dernest hadde hun litt info å komme med. Bl.a. om Norsk Naturfotofestival og presentasjonsmøtet som BFS skal ha på museet 30. januar.  Innbydelse ligger her på bloggen, og du og andre foto- og naturinteresserte oppfordres til å komme!


Dagens foredragsholder ble ønsket velkommen og presentert. Bjørn Ole Nyborg er sikkert kjent for mange, og han skulle fortelle om sine erfaringer med å delta i forskjellige internasjonale fotokonkurranser. Det er kanskje flere av medlemmene som allerede har deltatt, men dette var uansett en nyttig gjennomgang av mange kriterier og krav, og hvordan man skal gå fram for å delta. Bjørn Ole er også medlem av Norsk Selskap for Fotografi og han fortalte om at man ved å sjekke hjemmesidene til de internasjonale foreningene PSA, FIAP og UPI kan se hvilke konkurranser som arrangeres og hvilke klasser det konkurreres i. Han anbefaler å opprette en PayPal-konto for betalingen. Med all den detaljerte informasjonen han ga, vil jeg anbefale å sjekke medlemsmailen som kom om emnet  -eller ta direkte kontakt med Bjørn Ole for eventuelle spørsmål.

Anne-Lise ba så om deltagere til et utvalg som skal arbeide med reglene for "månedens foto" i foreninga. Dette siden det har vært en del diskusjon og uklarheter omkring disse. Det gikk fort å få 7 medlemmer til utvalget, og de skal jobbe frem et forslag til konkurranseregler gjennom hele 2014 - for så at forslaget fremmes som sak under årsmøtet 2015.
 
Temaet for månedens foto var denne gangen "vinterkulde og frost". 29 bilder deltok og siden tiden tillot det ble det også bildekritikk. Med mange bilder og en del kommentarer så nærmet klokka seg ½ 10 før vi kunne takke for laget og rydde sammen.Takk til Øystein Birkenes som har levert bilder og referat!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar