mandag 17. mars 2014

Portrettintervju med Pål Klevan

"Portrett"
Foto: Solvår Reiten 
Pål Klevan har vært medlem av Biofoto i 15 år, er utdannet naturforvalter og opplever en glidende overgang mellom jobb og hobby. Mens det er spenn mellom hans motivinteresser, har han vært en trofast Pentax-bruker siden 1997. Pål håper at gode naturfotografier og historier fra naturen kan bidra til at mennesket ivaretar sårbar natur, men fremhever samtidig at hensynet til naturen alltid må komme i første rekke - foran fotografiet!
Portrettfoto: Solvår Reiten
Øvrige foto: Pål Klevan
Intervjuer: Anne-Lise Stangenes

1. Hvem er Pål Klevan som fotograf?

"Selvportrett"
Ricoh GX100 
Foto: Pål Klevan
Jeg er en Nordtrønder som har bodd her på Sørlandet siden 2005. Utdannet naturforvalter, og jobber nå med blant annet kartlegging og forvaltning av natur i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder. På hobbybasis er jeg interessert i både fugler, botanikk og insekter, så det er en viss glidende overgang mellom jobb og hobby. Det er også en viss spennvidde på mine motivinteresser. Mest landskap kanskje, men også botanikk og fugl. Tidvis kan det være spennende å fotografere andre ting enn natur også.

Jeg kjøpte mitt første speilreflekskamera i 1997. Det var en Pentax MZ-50. Det ble ganske snart skiftet til mer avanserte modeller av samme merke. Jeg har fortsatt holdt meg til Pentax, og har heller ingen grunn til å skifte merke.
"Sodaurt"
Jobbilde: En sjelden art i norsk flora. Den er vurdert som sterkt truet (EN)
i den norske rødlista for arter. Den dukker opp med ujamne mellomrom
langs Listastrendene. Pentax K-5IIs, 16-50mm
Foto: Pål Klevan

"Forsøpling"
Store mengder søppel flyter rundt i havet og er en trussel mot blant annet sjøfugl.
uavhengig av om det flyter i land eller ikke. Pentax K-5IIs, 12-24mm
Foto: Pål Klevan
 
 
 
 
 
 
 

2. Hva er grunnen til at du begynte å fotografere, og hva inspirerer deg som fotograf i dag?

Det var naturinteressen generelt og fugleinteressen spesielt som gjorde at jeg begynte å fotografere. Det var mange ivrige naturfotografer i den lokale fugleforeningen hjemme i Stjørdal. Det som inspirerer meg mest er å lese (eller se) gode fotobøker. Den første store inspirasjonskilden leste jeg før jeg kjøpte mitt første speilrefleks. Det var en bok som heter «När dimman lättar» av Mattias Klum og Hans Odöö. Den siste gode boka jeg har lest er Serkan Günes’ «Guide till landskapsfotografi»."Orrhane"
Pentax K-5, Sigma 150-500mm
Foto: Pål Klevan

"Tiur, Evje"
Pentax K-5, 150-500mm
Foto: Pål Klevan
 3. Hvor mye tid bruker du til å fotografere, og hvilke ambisjoner har du innen egen fotografering?

Hvor mye tid jeg bruker til fotografering varierer. Tidvis fotograferer jeg litt i forbindelse med jobb. Mye lokalitetsfotografering. Da er det ikke alltid jeg bruker så mye av fritiden til fotografering i den samme periode. I vinter har det blitt lite. Har prøvd å rydde litt i arkivene i stedet.

Den fotografiske ambisjonen må vel være å stadig bli litt bedre til å se de fotografiske mulighetene."Elefanter"
Ruaha NP, Tanzania.
Pentax K-5, Sigma 150-500mm
Foto: Pål Klevan

 

4. Hvilket forhold har du til fotoutstyr, og hvilket utstyr har du selv?

Er som mange andre interessert i det tekniske og i utstyr, men det er viktig for meg at fokus på utstyr ikke tar mer fokus enn fotograferingen. For mange er nok det sosiale og utstyrsdiskusjonene det viktigste, og det er også greit. Utstyr, og ikke minst godt glass, er viktig for å skape de bildene man ønsker, men fotografen er uansett det viktigste.

Jeg har hele tiden holdt meg til Pentax-utstyr. I dag fotograferer jeg mest med modellene K-3 og K-5IIs. Har objektiv som dekker fra 10 til 500mm.

 
 

5. Hvilke tanker har du om bilderedigering?

Jeg fotograferer alltid i RAW-format og bruker litt tid på å redigere bildene i ettertid i CaptureOne Pro. Jeg er altså en av få, kan det av og til virke som, som ikke bruker Lightroom. Jeg har funnet en arbeidsflyt i C1 som jeg er komfortabel med. Jeg gjør svært sjelden noe annet med bildene enn å justere fargemetning, kontrast, skarphet osv. Jeg har ikke noe prinsipielt imot at andre kjører røffere behandling på bildene sine, men det bør være en forutsetning at man er ærlig om hva man har gjort. Ikke presentere manipulerte bilder som dokumentariske. (Dette er vel de fleste enige i.)

 

"Kultur eller natur"
Høstingsskog av eik, Virak i Sirdal.
Et svært artsrikt naturområde i Vest-Agder, men tydelig menneskeskapt.
Pentax K-5IIs, 12-24mm
Foto: Pål Klevan


 
 

6. Hvordan vil DU definere hva et naturfoto er?

Tja, det er vanskelig. Jeg mener vi må være litt fleksible. Det meste av landskapet og naturen vi omgir oss med er påvirket av mennesker på en eller annen måte, mer eller mindre synlig. Det er derfor vanskelig å sette et klart skille mellom kultur og natur. Ser man veldig strengt på det er jo f.eks. ei slåtteeng eller et gammelt styva tre menneskeskapte elementer, selv om det i de flestes øyne oppfattes som natur. Jeg mener man også må godta at mennesker og menneskeskapte elementer eller landskap kan ha en sentral rolle i et naturbilde.
"Ballblomeng, Aumdalen i Tynset"
Pentax K-5, 12-24mm
Foto: Pål Klevan
 


"Skjøtsel av slåttemark, Elvan i Stjørdal"
Slåttemarkene er av våre mest artsrike og viktige naturtyper, men både de og insektene og plantene som lever der er avhengig av at lokalitetene skjøttes. Pentax K-5, 35mm makro.
Foto: Pål Klevan 

7. Hva er et godt fotografi for deg?

For meg er et godt naturfotografi et bilde som kan fenge interessen min lenge. Et bilde som øynene lett finner vegen inn i, men som er vanskelig å komme ut av. Flest slike finner jeg blant godt komponerte landskapsbilder. Overraskende vinklinger på tradisjonelle motiv er også spennende. Identiske bilder av store rovdyr på foringsplass gir meg i alle fall lite.

 

"Opp Rausjøpiggen, Tolga"
Pentax K-5, 12-24mm
Foto: Pål Klevan
 

 

8. Hvilke fototips vil du dele med oss andre når det gjelder fotografering på senvinteren? Har du fototips som gjelder andre årstider også - som du vil dele med oss andre?

Det er ikke så stor forskjell på å fotografere nå mot andre årstider. Det viktigste er vel å komme seg ut. Jeg liker også å gjøre litt forarbeid før jeg drar på tur. Leser meg litt opp på hva som er kartlagt av naturtyper dit jeg skal slik at jeg vet omtrent hva jeg kan forvente å finne, eller hva jeg skal lete etter. Mer generelt så kan det være et tips å prøve å oppsøke de stedene ikke alle andre drar. For eksempel ligger ikke mine favorittsteder på Lista langs strendene. Hvis jeg bare skulle besøke et verneområde der ville jeg nok valgt enten Havnehagen, Framvaren eller Listeid først.
"Hvitveisblomstring i Havnehagen landskapsvernområde, Farsund"
Pentax K20D, 16-50mm
Foto: Pål Klevan

 

9. Hva og/eller hvor er ditt "fotoparadis" på den årstiden vi er inne i nå, og hva vil du begrunne svaret ditt med?

I en mild vinter som vi har i år kan man like godt dra ut til kysten. Da er Listalandet et av favorittstedene. Jeg har jobbet litt med ny forvaltningsplan for verneområdene på Listastrendene det siste året, og det har blitt noen turer dit på grunn av dette også. For god vinterstemning og gode vinterbilder vil jeg nok heller foretrekke Nord-Østerdalen. Vi har ei sæter i Tynset. Et snødekt fjellandskap på denne tida av året er det som gir maksimal vinterstemning.

"Påsketur, Aumdalen i Tynset"
Fujifilm X100
Foto: Pål Klevan
 


"Uvær, Aumdalen i Tynset"
Pentax K-5, 12-24mm
Foto: Pål Klevan
 


"Romantisk insekt, Aumdalen i Tynset"
Nebbmunnen Grypocoris sexguttatus kjennes lett igjen på den hjerteformede tegning i nakken.
Pentax K-5IIs, 100mm makro
Foto: Pål Klevan

 

10. Hva var din bakgrunn for å bli medlem av BioFoto/BioFoto Sørlandet, og hva tilfører medlemskapet deg personlig?

Jeg har vært medlem av Biofoto i ca. 15 år, tenker jeg. Meldte meg inn mens jeg studerte. Når det ble opprettet en Sørlandsavdeling, var det naturlig å «slenge» seg med der.

 
 

11. Norsk Naturfotofestival blir arrangert på Ski 21. - 23. mars i år. Hvilke tanker har du om at det  skal arrangeres en naturfotofestival i Norge? Skal du på festivalen selv, og i tilfelle ja, hva tenker du at festivalen kan tilføre deg personlig?


Spennende med naturfotofestivalen. Jeg har skaffet med festivalpass og får nok med meg det meste der. Et spennende program, så jeg tenker jeg får litt inspirasjon fra disse.

 
 

12. På hvilke måter tenker du at naturfotografer kan ta hensyn til livet i naturen når vi er ute og fotograferer?

Hensynet til naturen skal alltid komme i første rekke. Det er helt uakseptabelt å ødelegge vegetasjonen eller unødig forstyrre dyr eller fugler bare for å få tatt et fotografi. Samtidig kan gode naturbilder, og ikke minst gode naturhistorier, bidra til å sette fokus på ivaretakelse av sårbar natur.

 
"Havsuler, Bass Rock, Skottland"
Pentax K5, 60-250mm
Foto: Pål Klevan
 

"Fisker"
Billettholmene, Hell i Stjørdal
Pentax K-5, 50-135mm
Foto: Pål Klevan
 
 
 
 
 
 

13. Dersom du skal vise oss et senvinterfotografi som du er ekstra godt fornøyd med, hvilket blir det? Forklar hvorfor du plukker ut akkurat dette bildet?

Jeg har ikke bevisst leita opp noen spesielle bilder fra denne delen av året. Hvis jeg skal trekke fram et, så velger jeg det jeg har kalt «Mot Rondane». Det bildet er tatt fra Storvola i Tynset kommune. Det er Rondane som ligger i blått i bakgrunnen. Jeg valgte ikke ut dette fordi det er spesielt godt teknisk. Bildet er fra påska i fjor, og det er slik jeg vil at påska skal være. Snø, 15 kuldegrader og høye fjelltopper er absolutt å foretrekke framfor fuktig gammelt gras og lauv og en og annen krokus. J
 
 

"Mot Rondane"
Fra Storvola, Aumdalen i Tynset. Rondane i bakgrunnen. Fujifilm X100
Foto: Pål Klevan 
 Pål Klevan - naturbilder


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar