mandag 14. april 2014

Medlemsmøtet 1. april 2014


Geir Rognlien Elgvin var kveldens foredragsholder for mange interesserte BioFotinger og gjester.
Foto: Øystein Birkenes
 
Denne månedens foreleser var Geir Rognlien Elgvin som skulle prate om opphavsrett.

Yvonne Ranestad takker Anne-Lise for hennes innsats.
Foto: Øystein Birkenes
Men først ble det gitt en del informasjon, både om ting som har vært og framtidige arrangementer. Det ble fortalt om endringstidspunktet for innsending til Månedens foto, som nå er satt til midnatt lørdag før møtet slik at mottakeren kan bruke søndagen til forberedelsene som kreves. Naturfotofestivalen og vårdeltagelse der ble beskrevet. Først av Yvonne som også benyttet anledningen til å takke Anne-Lise for hennes store innsats i forbindelse med prosjektet om Vannets
Blomsteroverrekkelse
Foto: Øystein Birkenes
reise
. Både alt forarbeid og det som skjedde under selve festivalen i form av foredrag og utstilling. Dette gjorde hun først med ord, men overrasket også med overrekkelse av blomster som med omhu var valgt blå for anledningen. Anne-Lise utfordret så Lisbeth, som hadde vært en av deltagerne på festivalen, til å gi sin beskrivelse av den. Det ble deretter informert om turene til Friisøya 6. april og Lista 27. april. Og at det neste medlemsmøtet for første gang holdes på en fredag. Det skal avvikles 25. april med Pål Brenne som foredragsholder.
 
Tekst og foto: Øystein Birkenes
 

 
 
Geir Rognlien Elgvin presenterte seg selv som en middels god fotograf, som er over middels interessert i opphavsrett.
Foto: Øystein Birkenes

 
Geir Rognlien Elgvin startet sitt foredrag med presentasjon av seg selv. Sin tilnærming til fotografering og en liten historikk over noe av det han har jobbet med for å belyse emnet. Han illustrerte hvordan en verdensomspennende og ukontrollert spredning av fotografier og film kan foregå ved å vise en film fra YouTube av en som overlevde et skipshavari i Nigeria. En film av redningsmannskapenes arbeid som først ble vist i lokale medier, for siden å versere videre rundt om. Altså en ganske beskjeden og godtenkt start, som etter hvert eskalerte til noe irreversibelt der rettighetene var umulige å håndheve.

Det var 36 stk. som hadde møtt opp til medlemsmøtet.
Foto: Øystein Birkenes


 
Geir viser til frilanskalkulatoren;
tidligere frilanssatsene som et godt
utgangspunkt for å se sette en pris på
våre fotografier.
Foto: Øystein Birkenes
Som agenda for kvelden ville han så ta for seg mange emner. Bl.a. samtykke, prosedyrer, Norsk Journalistlags frilanssatser som i dag er erstattet av frilanskalkulatoren, og åndsverksloven. Hele veien i foredraget ble sakene vist med praktiske eksempler, der han fortalte om hvilke prosedyrer som var brukt. Det hele ble sagt på en lettforklarende og humoristisk måte. Han fortalte om noen avisers bevisste «trusler» om raskt og lavt oppgjør. Mens han samtidig belyste det mulige mottrekket om høy erstatning. Foredraget engasjerte og som avslutning var det mange som hadde ytterlige spørsmål og kommentarer da han ba om det. Som takk for jobben ble han overrakt et eksemplar av boken "Tett på" som Japan Photo ga ut i forbindelse med fjorårets nasjonale fotovandring - der Biofoto Sørlandet var lokal arrangør. En høyst aktuell bok siden fotografene som deltok måtte innhente samtykke om avbilding av de dette gjaldt.Geir takkes for et svært interessant og lærerikt foredrag som vi alle lærte mye av ift. hva vi kan gjøre dersom vi opplever at fotografier som vi er opphavsmenn av blir stjålet og brukt uten vårt samtykke.
Foto: Øystein Birkenes

 
Pause
Foto: Øystein Birkenes
 
 
 
I den lange pausen vi deretter hadde ble det foruten mat, drikke og prat - anledning til å se bildene fra utstillinga vår på Ski.
Tid for kaffe
Foto: Øystein Birkenes
 
 

Månedens foto var så det neste som foregikk. Dagens tema var valgfritt motiv med 23 deltakende bilder. Og med grundig og velregissert bildekritikk blei ikke klokka så mye over ni før kvelden var omme.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar