torsdag 9. oktober 2014

Lokale vinnere i Nasjonal Fotovandring 2014


En enstemmig jury, som besto av  Mai Linn Tronstad - Kristiansand avis (Kulturjournalist), Bojan Djokic - Japan Photo, Kr.sand, Laila H. Flatøy - Biofoto Sørlandet, og Erik Kristensen - Biofoto Sørlandet, - valgte ut følgende seks vinnerbilder - som går videre til den nasjonale finalen med juryering i uke 42:
NR. 1 - ANNE-LISE STANGENES

Om vinnerbildet sier juryen: "Kontrastene her er ung - gammel, glede - skepsis. Godt uttrykk, godt komponert, godt teknisk".


NR. 2 - ANNE-LISE STANGENES

Om bilde nr. 2: "Kontrastene er varme og kalde farger, positivt ansikt mot negativt ansikt. Teknisk godt". 
NR. 3 - STEFFAN HESTENES

Juryens uttalelse: "Tydelig kontrast mellom fattig og rik. Nedtrykt og glede. Gode farger. Ovenfra og ned".
NR. 4 - SAMANTHA TRONSTAD

Juryen: "Ny - gammel. Gode relasjoner, men litt tradisjonelt og vanlig".


 
NR. 5 - INGVALD R. INGEBRETSEN

Juryen: "Forskjellige materialer og kontraster med myke og harde flater, løst på en spesiell måte som styrker og gjør bildet interessant".


 
NR. 6 - ØYSTEIN BIRKENES

Juryen sier at "her er gammelt og nytt med kryssende linjer. En tydelig og god idè, men mangler noe på det tekniske".

Juryens uttalelse om sitt arbeide:
"Før gjennomgangen var alle bildene anonymisert av Frode Aaberg hos Japan Photo, ved å gi hvert bilde et nr. Det var kommet inn 97 bilder. Først så vi raskt gjennom alle bildene for å se hva vi hadde å ta stilling til. Deretter tok vi bildene for oss igjen, men denne gangen plukket vi ut de bildene som skulle være med videre. Dersom et av jurymedlemmene ville ha med et bilde, ble det tatt med videre. Vi ble sittende igjen med 11 bilder til finalerunden. Disse bildene ble nøye vurdert ut fra temaet for konkurransen som var ”KONTRASTER”.

Vi la stor vekt på innhold og at bildene fulgte temaet, gjerne ut fra flere synsvinkler, dette var det viktigste. Komposisjon og det tekniske var også viktige elementer i vurderingen.

Først etter at vi satt igjen med 6 bilder, nummerert fra 1 (førsteplass) til 6 (sjetteplass) fikk vi tilgang på navnene til fotografene.
 
Juryarbeidet gikk svært greit og rekkefølgen var enstemmig.
 
Mange av de 97 bildene hadde kun en kontrast i form av lyse og mørke partier, altså en kraftig kontrast. Ikke noen særlig annen tilknytning til temaet".
 
Som lokal arrangør i Kristiansand ønsker Biofoto Sørlandet å gratulere de seks vinnerne, og ønsker alle lykke til i den nasjonale finalen!


 
Mer om Nasjonal Fotovandring HER
Se ALLE LOKALE VINNERE som har gått videre til nasjonal finalerunde 2014.


 
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar